E-HANDEL

Limon Teknoloji

E-Handel

Skulle du inte vilja vara på e-handelsmarknaden, som överstiger 10 biljoner dollar och växer dag för dag?

Denna siffra motsvarar 5 gånger B2C ehandeln. Även om takten av detaljhandeln online i den totala detaljhandeln i utvecklade länder är 13 procent, växer den som en lavin med dominoeffekten. Att sälja dina produkter i din egen butik ger dig frihet och du kommer inte att vara i bakgrunden på grund av marknadsplatsernas orättvisa konkurrensalgoritmer.

Det är också dags att börja med ditt eget varumärke, snarare än plattformar vars provisionssatser förändras varje dag!

E-HANDEL

För e-handel kommer vi först att förse dig med vissa uppgifter, till exempel;

 • Under 2021 köptes cirka 2,15 miljoner digitala mottagare.
 • Mer än 27 % av världens befolkning har upplevt e-handel.
 • Andelen global detaljhandelsförsäljning inom e-handel; Den förväntas nå 20 % till 2023.
 • Limon Teknoloji E-commerce ger dig den mest exakta planeringen och den mest idealiska butiken.
 • Du kommer att få många fördelar när rätt strategi tillämpas i e-handel enligt din budget.

Visste du att undersökningar rankar majoriteten av onlinehandeln som sin främsta anledning till fri frakt?

e-handel

VAD ÄR
E-HANDEL?

e-ticaret_e-commerce
Elektronisk handel eller kortfattat e-handel, som uppstod med den ökade Internetanvändningen efter 1995, är den elektroniska handel är konceptet.

Det är produktion, marknadsföring, försäljning, försäkring, distribution och betalningstransaktioner av varor och tjänster över datornätverk. Elektronisk handel består av tre steg: reklam och marknadsundersökningar, beställning och betalning, leverans, genom förverkligandet av en eller alla kommersiella transaktioner i elektronisk miljö.

Elektronisk handel har vuxit fram som en del av den tekniska utveckling som har upplevts efter 2000-talet och underlättar informationskommunikation, tillsammans med trenden med liberalisering av handeln över hela världen. Organisationer som lägger till Internetmöjligheter till sina traditionella marknadsföringsmetoder har börjat få chansen att gå längre än att bara sälja till en viss publik och att etablera globala e-handelskopplingar som ökar produktiviteten och kreativiteten. Tidigare försökte många företag nå sina potentiella kunder genom att använda verktyg som tv, tidning och radio, men idag har onlineannonsering lagts till dessa.

Verktygen för elektronisk handel är alla typer av tekniska produkter som telefon, fax, dator, elektroniska betalnings- och penningöverföringssystem, elektroniska datautbytessystem (Electronic Data Interchange-EDI), Internet, som underlättar kommersiella transaktioner för dem som handlar med varandra. EDI är ett viktigt verktyg för elektronisk handel som ett system som möjliggör utbyte av dokument och information mellan två handelsorganisationer via datornätverk utan mänsklig faktor. Eftersom den nya internettekniken, som accepteras som de mest effektiva verktygen när det gäller elektronisk handel, samtidigt överför ljud, video och skriven text, snabbare och säkrare, är kostnaden för dessa transaktioner över Internet avsevärt lägre än andra verktyg.

Tillämpningar för elektronisk handel, som tidigare i viss utsträckning utfördes över slutna datornät, är säkra men kostsamma system. Idag är internet, som är ett öppet datornätverk, en mycket lämpligare infrastruktur för elektronisk handel. Genom Internet utnyttjas nu fördelarna med globaliserade nätverk genom att gå från en sluten struktur till en öppen struktur. Detta gör det möjligt för särskilt små och medelstora företag (små och medelstora företag) att ta en större plats i världshandeln. Elektronisk handel är en mycket bekväm form av handel, särskilt för små och medelstora företag. Elektronisk handel ger ett ökat produktalternativ, en höjning av produkternas kvalitet och en snabbare betalning och leverans. Det gör det möjligt för potentiella konsumenter att få information om de produkter som erbjuds på marknaden över hela världen och gör det möjligt för nya tillverkare att ta sig in på världsmarknaderna. Inträdet av billigare och kvalitetsprodukter på marknaden orsakar en ökad konkurrens mellan tillverkare och minskar kostnaderna för alla kommersiella transaktioner.

Elektronisk handel kommer att vara fördelaktig i den mån att den räddar producenter och konsumenter, särskilt små och medelstora företag, från nackdelarna med traditionella handelshinder såsom avstånd från marknaden, brist på information och oförmåga att producera enligt efterfrågan. Elektronisk handel kan dock inte lösa alla länders handelsproblem (till exempel länkar i den nationella leveranskedjan). Länder som inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter av elektronisk handel kan använda internet endast i reklam- eller marknadsundersökningssyfte i det första skedet.

Bland de faktorer som gör e-handel så populär är; E-handel ger en direkt relation mellan företaget och dess målgrupp, ger den information de vill ha till marknadsförare, är snabb och låg kostnad, och allt detta görs i elektronisk miljö. Andra positiva inslag inkluderar bekvämlighet och billighet i distributionen, bekvämare interaktion med konsumenten, omedelbar respons, uppmärksamhet, möte den globala marknaden, 24-timmarsservice och omedelbar försäljning.

Varumärkesprocessen, som tar i genomsnitt 10 år under normala förhållanden, har reducerats till 2 år tack vare elektronisk handel. Idag finns tiotals e-företag etablerade för några år sedan på listan över “World’s Top 500”-företagen.

Den globala internetekonomin påverkar både handel och politik. Företagsledare runt om i världen inser vilken roll internet spelar för deras företags förmåga att överleva och konkurrera. Behovet för företag att dra nytta av internets kraft har uppstått för att kunna konkurrera i denna nya ekonomi.

 

KÄLLA : wikipedia

opencart-woocommerce

Varför ska du ha din egen e-handel butik?

Oavsett storleken på ditt företag, om du är engagerad i handel, om du erbjuder produkter eller tjänster, bör du definitivt äga en butik där du kan göra din egen onlineförsäljning och sälja 24/7.

En e-handelssajt erbjuder dig:

 

 • Skapa försäljningsmöjlighet dygnet runt
 • Ökar din varumärkesmedvetenhet
 • Du blir ett pålitligt företag
 • Du kan utveckla marknadsföringstaktik
 • Annonsfri försäljning tack vare sökmotorer
 • Planering & Analysförmåga
 • Tävling
 • Statistiska data
 • Mätbar och förutsägbar efterfrågan och marknadsundersökningar

E-handelstema

Som Limon Teknoloji erbjuder vi e-handelsplattformar som kan anpassas till företag av alla storlekar, vårt fokus är att hjälpa dig att göra rätt val genom att använda Opencart och Woocommerce CMS-system, där du kan uppnå maximal effektivitet med minimal kostnad.

Bland de anpassningsbara och utvecklingsbara cms-systemen erbjuder vi dig det lämpliga med vår egen design, du kan fortsätta med en färdig design från dessa plattformar som vi erbjuder dig, eller så kan du begära utveckling.

Eftersom utvecklingen av en e-handelsplattform från grunden kräver en mycket stor kostnad rekommenderas som första steg en e-handelssida som körs på wordpress för företag med mindre sortiment medan den största fördelen med detta är att man kan göra stor skillnad i din försäljning med sökmotoroptimering (SEO).

Vi erbjuder våra Opencart e-handelspaket till företag som har en mer professionell design och har ett stort antal produkter och höga produktkategorier.

 

Sammanfattningsvis kostar woocommerce mindre men är funktionell, medan opencart är i en toppflik kommer det att belasta ditt företag i bakgrunden, men när du tänker på avkastningen kan du vara säker på att båda är utskurna åt dig.

e-ticaret-tema-_woocommerce-theme

E-handel i detaljhandeln

Detaljhandelsbranschen måste vara snabb och samordna olika försäljningskanaler för att svara på ändrade konsumentkrav på ett snabbt och korrekt sätt. Av denna anledning är investeringar i informationsteknik och nödvändig infrastruktur av avgörande betydelse. Även om det ses som ett hot, det kommer inte att resultera i att fysiska butiker helt försvinner. Tvärtom kommer det att stärka lojaliteten till varumärket med en unik kundupplevelse och kommer även att bidra positivt till de köp som görs från fysiska butiker.

{

Vi bygger de flesta av våra e-handelsbutiker på WordPress och Opencart, du kan lita på vårt expertteam.

Limon Teknoloji “WORDPRESS & OPENCART” Professionell